top of page

AFDRUK

MEDIA-EIGENAAR EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD:

Christina Hugl
Tuinlijn 1

3550 Langenlois
+43650742 71 51
info@christinahugl.at
www.christinahugl.at

PRODUCTIE VAN BASISWIJNEN & PET-NATS:

Aan de Weinstrasse 3
3562 Mollands I Kamptal
+43650742 71 51
info@christinahugl.at
www.christinahugl.at

VERDELING VAN SPARKLINGWIJNEN I FACTURERINGSADRES:

POINT OF VIEW GmbH
3550 Langenlois, Gartenzeile 1
+43664 4306643
Herbst@pov.at
www.pov.at

Juridische mededeling / disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld. schuldig.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou de aansprakelijkheid pas van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en dit technisch mogelijk en redelijk was voor hem. om gebruik te voorkomen in geval van illegale inhoud.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina's. Hij distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkgidsen, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet de persoon die louter verwijst naar de respectieve publicatie via links.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties te gebruiken en teksten.
Alle merken en handelsmerken vermeld op de website en mogelijk beschermd door derden zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden, mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd!
Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Juridische geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.

5. Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen.

De cookies blijven op uw computer en stellen ons in staat uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (langdurige cookies). Deze cookies worden gebruikt om de individuele selecties van de bezoeker op te slaan (bijv. De items die in een winkelwagentje zijn geplaatst), zodat ze kunnen worden hersteld wanneer de betreffende site opnieuw wordt opgeroepen. We gebruiken ook cookies om niet-gepersonaliseerde statistieken te genereren.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies, van geval tot geval beslissen of u cookies wel of niet accepteert. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Onder Help in uw browser vindt u een beschrijving van hoe u de gangbare browsers dienovereenkomstig kunt instellen en cookies kunt accepteren of weigeren. Om onze winkelwagen te kunnen gebruiken, moeten cookies ingeschakeld zijn! Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u ook telefonisch of per e-mail bestellen.

bottom of page